Köpvillkor

Köpvillkor för VitaeLab AB

VitaeLab säljer kosttillskott direkt hem till dig på prenumerationsbasis.

Prenumeration och köptrygghet

VitaeLab säljer kosttillskott på prenumeration. Prenumerationerna är individanpassade och har ingen bindningstid eller uppsägningstid. Du kan när som helst pausa, ändra eller säga upp prenumerationen. Slå en signal till kundservice eller skicka en e-post till info@happyme.se med ditt ärende och kundnummer, namn och adress så löser vi det.

Trygg e-handel

VitaeLab AB är certifierad av Trygg e-handel, det betyder att du kan känna dig trygg och säker när du handlar av oss. Trygg e-handels uppgift är att skydda dig som konsument och endast stabila och seriösa e-butiker kan bli certifierade. För att läsa mer om Trygg e-handel och dina rättigheter som konsument kan du besöka www.tryggehandel.se. VitaeLab AB certifikat hittas på www.tryggehandel.se/butik/959

Leverans

Vi sänder våra leveranser per post. Din beställning kommer hem i brevlådan inom två veckor efter att vi har mottagit din beställning och innehåller dagsdoser för två månader. Försändelsen sänds som brev till din hemadress och är smal nog att passa i din brevlåda och i de flesta brevinkast. Faktura ligger med i försändelsen. Därefter mottar du en försändelse var åttonde vecka, förutsatt att du ej meddelar annat. Vid eventuell leveransförsening har du som kund all rätt att häva köpet utan kostnad, om du inte godkänner en ny föreslagen leveranstid. Vi levererar endast till adresser i Sverige.

Betalning

Alla priser är inkl. moms. Faktura sänds med din leverans och du har 25 dagar på dig att betala från fakturadatum. Förfallodatum är angivet på fakturans första sida.

Vid försenad betalning tillkommer lagstagad påminnelseavgift, 60 kronor. Blir vi sedan tvungna att låta saken gå till inkasso, tillkommer även inkassobolagets avgifter samt ränta. Avgifter samt dröjsmålsränta påföres antingen av oss eller av den/de fordringsägare (SG Finans) som administrerar just din skuld.

Porto

Porto tillkommer med 39 kronor per försändelse. Är ni flera i samma hushåll som prenumererar, sampackar vi produkterna (så långt det är möjligt) och ni betalar fortfarande bara en portoavgift. Detsamma gäller om du beställer för flera månader samtidigt.

Att beställa online

Våra erbjudanden gäller endast personer över 18 år. Annars behöver man målsmans tillstånd för att beställa från oss. Kom ihåg att ange födelseår.

Ångerrätt

Du är skyddad av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och har 14 dagars ångerrätt från den dag du mottar varan. Ångerrätten innebär att kunden har rätt att ångra köpet för oanvänd produkt, genom att kontakta kundservice på telefonnummer angivet nedan eller via e-post. Sänd gärna med ångerrättsformuläret som finns på baksidan av välkomstbrevet. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att göras inom fjorton (14) dagar och kommer att ske till ditt bankkonto. Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

VitaeLab följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Retur/Delretur

Du har rätt att sända retur på oöppnade produkter inom 14 dagar efter du mottagit dem. Ta gärna kontakt med kundservice innan du postar dem. Returadressen står på alla produktaskar. När vi får tillbaka varan och eventuellt konstaterat att den inte är skadad, återinsättas det belopp du har betalat samt porto på ditt bankkonto. Om du har beställt flera varor än den du har returnerat betalar vi dock inte tillbaka porto (detta beror på att kostnaderna är samma oavsett hur många varor man har beställt).

Det är inte tillåtet att returnera varorna genom rekommenderat brev.

Reklamation

VitaeLab AB följer gällande bestämmelser i Konsumentköplagen. Det innebär att du har rätt att reklamera en vara under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Rätten till reklamation upphör enligt lag tre år efter att kunden har tagit emot varan eller då utgångsdatum har passerats. Om det blir en tvist som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. VitaeLab AB följer alltid deras rekommendationer.

Klagomål

Om du vill göra ett klagomål gällande ditt köp ska du kontakta kundservice. Om vi inte tillsammans kan hitta en lösning kan du ta hjälp av konsumentverket och deras oberoende vägledning. Du kan även använda EU-kommissionens online klagoportal, men detta gäller huvudsakligen om du som konsument bor utanför Sverige. Du finner klagoportalen här.

Återbetalning

Om kunden häver köpet, har han rätt att återfå pengarna inom 14 dagar från den dag då företaget mottagit meddelandet. Om företaget företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan.

Personuppgifter

Vi behandlar alla kundens personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen PUL (1998:204). Vi lagrar och använder dessa uppgifter för att vi ska kunna skydda och förvalta kundrelationen, fullgöra leveranser och informera om produkter, tjänster och andra förmåner från VitaeLab AB och andra samarbetspartners. VitaeLab AB förbehåller sig rätten att behålla kunduppgifter efter att prenumerationen har upphört för att undvika upprepat utnyttjande av introduktionserbjudanden. Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att information rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig.

Personuppgiftsansvarig är VitaeLab AB, Norra Drottninggatan 5, 451 31 Uddevalla org. nr. 556750-1928. Har du frågor om personuppgiftsbehandling vänligen kontakta Kundservice som hjälper dig med detta. Kundservice når du via e-post, info@vitaelab.se, eller telefon 0771-21 07 00.

Marknadsföring

VitaeLab AB ingår i koncernen Sana Pharma AS. Kunden godkänner att Sana Pharma AS, övriga bolag inom koncernen samt andra samarbetspartners kan använda olika former av kommunikation till dig, bl.a. brev, telefon, e-post och SMS för att informera om eller marknadsföra våra och andras produkterbjudanden. Om du inte önskar att få erbjudanden från VitaeLab AB under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen har upphört kan du tacka nej till detta genom att kontakta Kundservice.

Priser

Våra priser inkluderar moms och gäller tills ny prislista utkommer. För aktuella priser hänvisas till vår webbplats: www.vitaelab.se.

Villkorsändringar

VitaeLab har rätt att ensidigt ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig via sms, e-post, brev eller telefon utifrån de uppgifter som har lämnats vid tecknande av prenumeration. Om VitaeLab skulle göra väsentliga förändringar i villkoren har du som kund rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Övrigt

VitaeLab AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist

Om tvist föreligger mellan VitaeLab AB och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Kundservice

Du når kundservice på telefon 0771-21 07 00 måndag – fredag klockan 08.30–16.30. Övriga tider tar talsvar hand om ditt samtal. Du kan också använda kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande till info@happyme.se. Kundservice har stor erfarenhet av våra produkter och kan därför lätt svara på frågor om dem och hur de fungerar för just dig och din situation. Kundservice kan också hjälpa dig att skräddarsy en prenumeration som passar för dig. Välkommen att ställa frågor, risa och rosa. Vi vill att du ska vara nöjd med oss och kosttillskotten!

Medlemskap

• VitaeLab är medlem i branschföreningen Svensk Egenvård, som verkar för en seriös utveckling av hälsobranschen.
• VitaeLab är också medlem i Svensk Distanshandel, som har stränga regler för medlemskap. Svensk Distanshandel verkar för att distanshandel är en seriös och kundvänlig distributionsform. SDH-märket ger köptrygghet när du handlar på distans.
• VitaeLab är även medlem i branschföreningen Swedma, som är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.

VitaeLab AB följer svensk affärssed och lagar samt Livsmedelsverkets regler för kosttillskott.