Varför ska jag ge mitt barn omega 3?

Barn är i ständig växt och utveckling och därför är det viktigt att de får i sig näringsämnen som är nödvändiga för att kroppen ska kunna växa och utvecklas normalt.

Barnens små kroppar utvecklas i full fart under barn- och ungdomsåren. Bland annat sker detta:

  • Hjärnans vikt kan öka med 5 - 10% under bara ett par år. 
  • Skarpseendet utvecklar sig ända fram till 6 - 7 årsåldern. 
  • Skelettet. Barns skelett förnyas hela tiden eftersom de växer i snitt 5 - 6 cm om året. Under tonåren fördubblas skelettets vikt. 

Varför är omega 3-fettsyran DHA viktig? 

Både nervvävnad, hjärnan och ögat innehåller naturligt mycket DHA. Omega 3-fettsyran DHA är en fettsyra som kroppen i liten grad klarar att bilda själv. Därför är vi beroende av att få denna fettsyra tillsatt genom livsmedel, framför allt genom fet fisk.

Hjärnan

Rätt näring är viktig både när barnen ska koncentrera sig i skolarbetet och kunna komma ihåg vad dom har lärt sig. De två första åren växer hjärnan väldigt snabbt, men utvecklingen fortsätter också vidare genom barn- och ungdomsåren. Maten barnet äter påverkar denna process och speciellt DHA har visats spela en roll vid normal utveckling i hjärnan. När vi äter skaldjur eller kosttillskott som innehåller DHA ökar mängden fettsyra i blodet och det kan absorberas vidare till hjärnan.

Hela 90% av omega 3-fettsyrorna i hjärnan består av DHA. 

DHA är därför viktigt för minne, koncentration, planläggning, problemlösning och socialt beteende. Det är dokumenterat att ett dagligt intag av 250 mg DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion. Omega-3 är därför en viktig byggsten i hjärnan.

Synen

Omega-3 fettsyran DHA är en viktig byggsten i näthinnan i ögat. Näthinnan mottar bilder vi ser och sänder vidare signalerna till hjärnan. Näthinnans funktion avgör därmed hur skarpt vi kan se vår omgivning.

Näthinnan fortsätter att utvecklas de första levnadsåren, men även senare i livet är intaget av DHA viktigt för att bibehålla en normal synfunktion. I det färdigutvecklade ögat utgör DHA över 20 % av näthinnans fettsyror. Ett intag av 250 mg DHA dagligen bidrar till att bibehålla normal syn.

Barns benstomme och immunitet

Vitamin D är nödvändigt för att barns benstomme ska växa och utvecklas normalt. Barn är i ständig växt, och medan vuxna endast förnyar sitt skelett ca var 7:e år, går denna process mycket snabbare hos barn. Vitamin D är ett vitamin som kroppen kan producera själv. 

När solljus skiner på huden bildas det vitamin D i huden, men denna produktion är inte tillräcklig för att bibehålla nödvändig D-vitaminnivå i kroppen.

Livsmedelsverket rekommenderar att barn äter D vitamin, från dom är 4 veckor gamla. Detta gäller speciellt under vinterhalvåret då det är sparsamt med sol. Det är därför viktigt att barnet får tillfört tillräckligt med vitamin D via maten. Fet fisk som lax, makrill och sill är en bra källa till vitamin D.

HappyMe Chewable Calamari Omega-3 innehåller omega 3-fettsyrorna DHA och EPA, vitamin D och vitamin E. Produkten är det enda omega 3-tillskottet på marknaden som innehåller både calamariolja och vitamin E. Dessutom täcker du en full dagsdos av fettsyran DHA med endast en gelékudde!

När vi vet att barn i skolåldern också har förmågan att få förkylningar, är det bra att veta att vitamin D-intaget också bidrar till immunsystemets normala funktion.

HappyMe Chewable Calamari Omega-3 är utvecklat för att bidra till barnets normala utveckling och innehåller omega 3-fettsyrorna DHA och EPA, vitamin D och vitamin E. Produkten är baserad på en unik och hållbar omega 3-källa från calamari, som är särskilt rik på den viktiga omega 3-fettsyran DHA.