Varför är omega-3 viktigt för barnets syn?

Omega 3-fettsyran DHA är en viktig byggkloss i ögats näthinna. Näthinnan mottar bilder vi ser och sänder vidare signalerna till hjärnan. Näthinnans funktion avgör därmed hur skarpt vi kan se vår omgivning.

Omega 3 och synen


Moderns intag av DHA bidrar till normal utveckling av ögonen hos foster och ammande spädbarn*.

Ammande kvinnor rekommenderas att få i sig tillräckligt av de långa omega 3-fettsyrorna, genom att äta fisk eller ta extra tillskott av omega 3-fettsyror. Det är väl dokumenterat att ett intag av 100 mg DHA dagligen bidrar till normal utveckling av synen hos barn som är upp till 12 månader gamla.

Näthinnan fortsätter att utvecklas de första levnadsåren, men även senare i livet är intaget av DHA viktigt för att bibehålla en normal synfunktion. I det färdigutvecklade ögat utgör DHA över 20 % av näthinnans fettsyror. Ett intag av 250 mg DHA dagligen bidrar till att bibehålla normal syn.

HappyMe Chewable Calamari Omega-3 är utvecklat för att bidra till barnets normala utveckling och innehåller omega 3-fettsyrorna DHA och EPA, vitamin D och vitamin E. Produkten är baserad på en unik och hållbar omega 3-källa från calamari, som är särskilt rik på den viktiga omega 3-fettsyran DHA.

Läs också: Så påverkas hjärnans utveckling av omega 3

Läs också: Visste du detta om omega 3?

*Effekten uppnås vid ett dagligt intag av DHA på 200 mg utöver det rekommenderade dagliga intaget av omega 3-fettsyror för vuxna, dvs 250 mg DHA och EPA.