Immunsystemet hos barn

Vitamin D är en nyckel till kroppens immunsystem och hjälper till att aktivera det när det behövs.

De första åren i förskola och skola kan vara en utmaning för både barn och vuxna. Barnen är mycket inomhus, har inte alltid den bästa handhygienen och är ofta tätt samman. Detta är en utmaning när immunsystemet inte är helt färdigutvecklat. Speciellt på hösten och vintern är det svårt att undgå förkylningarna.

Immunsystem och vitamin D?


Vitamin D bidrar till immunsystemets normala funktion hos barn och är en nyckel till kroppens immunsystem, som hjälper till att aktivera det på rätt tidpunkt.

Vitamin D produceras i huden när UV-strålar träffar huden, men denna produktion är inte tillräcklig för att bibehålla den nödvändiga nivån av vitamin D i kroppen. Detta gäller speciellt under vinterhalvåret när det är sparsamt med sol. Dessutom gör kläder och solskyddsfaktor, som vi skyddar barnen med på sommaren, att mängden vitamin D som produceras minskar.

HappyMe Chewable Calamari Omega-3 innehåller omega 3-fettsyrorna DHA och EPA, vitamin D och vitamin E. Produkten är det enda omega 3-tillskottet på marknaden som innehåller både calamariolja och vitamin E. Med endast en gelekudde om dagen täcker du en full dagsdos av den essentiella fettsyran DHA, som har dokumenterad effekt på hjärn-, syn- och hjärtfunktion.